Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Breda Begroot, het spel en de pegels

Vooruitlopend op de nieuwe participatiewetgeving, waarin wordt vastgelegd dat gemeentes hun bewoners actief moeten betrekken bij ontwikkelingen in hun directe omgeving, is het spel Breda Begroot ontwikkeld. Hiermee wordt op een speelse manier in kaart gebracht hoe de bewoners het gemeentegeld het liefst zouden spenderen. Naarmate er meer mensen aan het spel deelnemen zijn de resultaten een betere afspiegeling van de bewonerswensen. In Prinsenbeek waren er ruim 900 deelnemers. Haagse Beemden, ...op naar de 1000!


Alex
Als warming-up een verslag van de spelavond van 22 november in de Sleutel. Eerst koffie, een essentieel ingrediënt. De deelnemers vormen groepjes van 4 tot 8 personen en nemen plaats rondom de grote koerskaarten. Negen stappen te gaan. Een QR- code verwijst naar een kort introfilmpje. Voor elke spelfase geldt een maximale tijdsduur. Respecteert men de deadlines, dan duurt het spel maximaal 2 uur.

Stappen
Eerst stelt men zich aan elkaar voor en wordt de rolverdeling vastgelegd. Wie is gespreksleider? Wie tijdbewaker, notulist of stelt kritische vragen in de rol van advocaat van de duivel? De tweede stap appelleert aan waar men trots op is in de wijk. Vervolgens mogen de ultieme realisatiewensen voor 2030 worden uitgesproken. Er wordt nog even niet naar geld of praktische uitvoerbaarheid gekeken, alle remmen mogen los. Stap 4, ‘anders‘, is verrassend: stel je voor, je loopt in 2030 met een camera door de wijk. Wat is er in fysiek en sociaal opzicht anders? Pauze; meer koffie. Men is het zeer met elkaar eens. Het wordt een eitje voor de gemeente deze wijk te behagen.

Vervolgstappen
Realiseren: wat moet er gebeuren? Ook geld speelt nu een rol. Besluiten: kies uit zaken die geld opleveren of geld kosten. Jij: wil je aan vervolgacties meedoen of zelf een spelronde organiseren? Of wellicht optreden als ambassadeur van Breda Begroot? Nakaarten, stap 9, wat vond je ervan? De deelnemers waren allen zeer gedreven. De sfeer was goed. Er was een tendens om bij de realiteit te blijven. Deelnemers uit andere ploegen kwamen nu en dan even nieuwsgierig buurten. Het voelde aan als een echt spel.

F: BredaBegrootHB

Een spel zonder verliezers
logo