Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Kijk niet de andere kant op

Elk jaar zijn er meer dan 119.000 kinderen van nul tot achttien jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat kan gaan over seksuele mishandeling of lichamelijk geweld, maar ook emotionele of geestelijke mishandeling. Wat moet je doen als je zoiets vermoedt…trek je aan de bel of kijk je de andere kant op?


Nelleke
Je hoort het in de media en vaak is het dan al te laat, het kwaad is al geschied. Iedereen heeft dan meteen een mening klaar over hulpverleners die steken laten vallen of over de omgeving die daar niet direct melding van heeft gemaakt. Maar wat moet je doen? Wanneer is het juiste moment om er melding van te maken? Het is lastig als het in je directe omgeving is, omdat dan de consequenties vaak niet te overzien zijn. Volgens wijkagent Albert Bening is melding maken in grote mate afhankelijk van de eigen beleving en inzicht in de materie. Je eigen belang moet geheel ondergeschikt zijn. Het gaat om de waargenomen situatie en het belang van het kind! Geef hulpverleners een kans om in te schatten of en welk soort hulp er nodig is.

Richtlijnen
Je spreekt over mishandeling als je een minderjarig persoon onthoudt van noodzakelijke behoefte of fysieke en psychische of seksuele handelingen verricht die blijvende lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind. Verwaarlozing en onthouding van medische zorg en onderwijs vallen hier ook onder. Getuige zijn van geweld tussen ouders en verzorgers is voor een kind ook niet goed. Laat een kind niet aan zijn lot over! Probeer een luisterend oor te zijn of bel Veilig Thuis 0800-2000. Bij directe nood, neem dan contact op met de politie. De Rijksoverheid wil kindermishandeling terugdringen. Vanaf 2012 voeren zij campagne hiertegen. Er is een speciale cliëntentafel opgericht. Ongeveer twaalf gemotiveerde cliënten of ervaringsdeskundigen van jeugdhulp hebben richtlijnen voor professionals opgesteld. Hulp kan op vrijwillige basis of als gedwongen interventie worden verstrekt.

W: vooreenveiligthuis.nl of rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling ·

logo