Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Natuurwandeling Haagse Beemdenbos en polder

Het gebied bij de Mark, ten noordwesten van Breda, wordt nu vaak Vierde Bergboezem genoemd, maar het zijn nog steeds de Haagse Beemden. De andere drie bergboezems liggen bij Terheijden, in Rooskensdonk en in Weimeren. Beemden zijn drassige hooi- en weilanden, die soms meermalen per jaar overstromen.


ingezonden
Er is nu en in de toekomst meer ruimte nodig voor tijdelijke waterberging. Bij hoge watertoevoer in de Mark, kan dit 280 ha grote boezemgebied drie miljoen kubieke meter water bergen en daarmee zorgen dat de stad Breda droge voeten houdt.
Water is soms een last, maar voor alles wat leeft een eerste levensvoorwaarde. Zonder water geen leven op aarde. Te veel water kan levensbedreigend of vernietigend zijn en het kan schade en overlast geven. Voor te weinig water geldt eigenlijk hetzelfde. In ons land proberen de waterschappen zo goed mogelijk aan de belangen en behoeften van inwoners, landbouw, natuur en recreatie te voldoen, door water af te voeren, maar toch ook waterreserves aan te houden
Het Haagse Beemdenbos zal door de verhoogde grondwaterspiegel van karakter veranderen en een drassig broekbos worden. De voormalige akkers en weilanden zullen bloemrijke graslanden worden, voor een deel door vee begraasd. Zover is het nog niet overal, er moet nog veel voedselrijkdom weggewerkt worden. Deze grootschalige natuurontwikkeling is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur EHS en tevens compensatie voor verloren gegane natuur bij de aanleg van de verkeersbundel A 16 / HSL.
Wat: Natuurwandeling Haagse Beemdenbos en polder
Wanneer: Zondag 12 februari
Om 14.00 uur, vanaf parkeerplaats bij Asterdplas, Rietdijk, 4823 ZK Breda
De wandeling duurt ongeveer anderhalf à twee uur. Houd rekening met hobbelig en soms drassig terrein - stevige, waterdichte schoenen aanbevolen!

logo