Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Verslag Bekom vergadering

De eerste vergadering in het nieuwe jaar, op 10 januari 2017, begint goed met een grote opkomst. Ook de politiek is vanavond met verschillende partijvertegenwoordigers aanwezig. De vergadering wordt geopend met de mededeling, dat de secretaris van het Bekom op 1 juli stopt. De website, die ook onder haar beheer valt, wordt aan het eind van het jaar overgedragen. Dus ook daar moet het Bekom een vervanger voor zien te vinden.


ingezonden
De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) aan tafel vertelt, dat hij, samen met zijn collega's, vanaf 1 maart dagelijks in de wijk aanwezig zullen zijn. Nu is dat nog twee tot drie keer per week. Heeft u overlast dan kunt u mailen naar: TH-noordwest@breda.nl of naar meldpunt@breda.nl.
Verder staan de ondergrondse restafvalcontainers op de agenda. Helaas kan niemand van de gemeente aanwezig zijn voor een toelichting. Maar de politiek garandeert, dat iedere zienswijze even serieus genomen wordt. Sommige bewoners zijn namelijk niet gecharmeerd van het feit, dat sommige containers bovengronds en vlakbij de bebouwing worden geplaatst. Hun grootste zorg is, dat ze bang zijn, dat het een vrijplaats wordt voor afvaldumping naast de container. Mocht dit in de toekomst gebeuren, dan moet hier snel melding van gemaakt worden. De komende week zijn er informatiebijeenkomsten voor diverse buurten. De data staan op een brief, die de betrokken bewoners kregen.

Oversteekplaatsen
Als laatste punt op de agenda staat de oversteek bij winkelcentrum Heksenwiel. Ook al heeft de gemeente, samen met de werkgroep 'verkeer'(bewoners + wijkraad), hierover gebrainstormd, niet iedereen is gelukkig met de uitkomst. Toch wordt er voorlopig niets aan de situatie gewijzigd, omdat men niet weet, hoe het plein er straks uit gaat zien. Pas als zeker is wat straks de looproute wordt, kan er gekeken worden of er wat veranderd kan worden. Eén ding is al wel duidelijk: de verwijderde zebrapaden komen niet terug.


nvt
logo