Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Wijkplatform bespreekt Wijkfestival en ’t Turfje

Het Wijkplatform heeft zijn maandelijkse bijeenkomst in januari in de blokhut van Scouting aan de Sonneweide. Een kleine twintig bewoners zijn bij elkaar om twee voorstellen voor de sociale samenhang te bespreken en de gemeente te adviseren over een financiële bijdrage. Bij de rondvraag komt nog een onverwacht punt aan de orde.


Wim Schul
Het wijkfestival op Heksenwiel was vorige zomer een succes. In december was al een eerste discussie geweest over het wijkfestival op zondag 25 juni. Een belangrijke datum, want dan is het 40 jaar geleden dat de eerste paal de grond in ging bij Gageldonk. Peter van Zandvoort ligt de huidige plannen toe. Er is veel geleerd van de eerste keer. Zo moet de PR beter en eerder op gang komen. En naast de drie grote pijlers Sport en Spel, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke betrokkenheid en Groen komt er een vierde pijler: zzp-ers en kleinschalige bedrijvigheid. Het is moeilijk om zo veel activiteiten in een ander deel van de wijk te concentreren, zoals het plan was. Waarschijnlijk gaat het festival weer rond Heksenwiel plaatsvinden, maar die beslissing is nog niet definitief. Meerdere wijkbewoners pleiten ervoor hier goed over na te denken. Het is belangrijk de hele wijk te verbinden: meer voorbereidende activiteiten rond De Berg en De Donk en betere bekendheid met gratis vervoer door Atea. Wijkbeheerder Jacqueline van Glabbeek kan zich goed vinden in het advies om de aanloopkosten te vergoeden.
Activiteiten ‘t Turfje
Dat geldt ook voor het tweede initiatief dat besproken wordt: ’t Turfje bij kindercentrum Olympia. Dit initiatief bestaat tenslotte al bijna tien jaar. Natasja Donkers geeft aan dat er op de maandag en woensdag activiteiten zijn voor kinderen in basisschoolleeftijd: gemiddeld 50 kinderen. Een vaste groep van 6 vaste vrijwilligers, met twaalf vrijwilligers voor hand en spandiensten besteedt hier vele uren per week aan. De aanwezige wijkbewoners zijn enthousiast. Er wordt opgemerkt dat er best meer informatie over mag komen buiten Kesteren en Muizenberg. Ook dit initiatief krijgt een positief advies van het wijkplatform.

Bekendheid onder jongeren
Tijdens de rondvraag blijkt dat gebrek aan bekendheid en vooral bij jongeren dwarszit. Iedere wijkbewoner is welkom om ideeën en initiatieven toe te lichten op de maandelijkse bijeenkomst. Die vindt steeds ergens anders in de wijk plaats. Volgende bijeenkomst is op 8 februari, en nu op het Graaf Engelbrecht College. Iets inbrengen kan via wijkplatform@haagsebeemden.nl en de aanvraag om financiële ondersteuning bij jevm.van.glabbeek@breda.nlleeg