Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

CJG Breda zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een andere ouder of jongere betekenen? Dan is vrijwilligerswerk bij CJG Breda iets voor jou. In februari starten we met een nieuwe cursus voor CJG-vrijwilligers gezinnen en CJG-vrijwilligers jeugd.


ingezonden
Gezinnen kunnen soms om allerlei redenen tijdelijk extra ondersteuning gebruiken. CJG Breda traint en begeleidt vrijwilligers om steun te kunnen bieden vanuit hun eigen ervaring. Je hebt tijd om te luisteren, een steuntje in de rug te geven en een vertrouwensrelatie op te bouwen met het gezin waar je thuis komt. Dingen die goed gaan, benadruk je en je gaat uit van de kracht van het gezin. In deze cursus leer je hoe je de ander in zijn of haar eigen kracht kan zetten en om ‘op je handen te zitten’. Je lost niet de problemen voor de ander op maar helpt de ander om dit zelf te doen. Je toetst je eigen opvoedideeën en – ervaringen aan de uitgangspunten van positief opvoeden. Je leert ze toe te passen zodat je de ander een steuntje in de rug kunt bieden in zijn opvoedsituatie.

Jongerenmaatje
Ook jongeren kunnen wel eens wat ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld als er gedoe is thuis, of op school. Als maatje wordt je een-op-een gekoppeld aan een jongere die op bepaalde punten in het leven even wat steun nodig heeft. Het kan gaan om het bieden van emotionele steun, hulp bij zelfstandig wonen, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. Ook als jongerenmaatje los je niet de problemen voor de ander op maar help je de ander deze zelf aan te pakken.

Professionele begeleiding
Als CJG-vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Naast de cursus bieden we je professionele begeleiding en deskundigheidsbevordering. Ook organiseren we regelmatig themabijeenkomsten over allerlei interessante onderwerpen waar je je ervaringen kunt delen met andere vrijwilligers.

Data cursussen
De cursus voor CJG vrijwilliger bestaat uit vijf bijeenkomst van 2,5 uur. De eerste bijeenkomsten vormen de basiscursus en worden aan jongerenmaatjes en vrijwilligers die opvoedondersteuning bieden samen gegeven. De laatste bijeenkomst wordt apart georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn op: 1, 8 en 22 februari. De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt.
Informatie en aanmelden
Heb je interesse? Meld je dan aan. Dit doe je door een mail te sturen naar:
vrijwilligers@cjgbreda.nl.


Een vrijwilliger in de thuissituatie
ingezonden