Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Koffie & Kids

CJG-vrijwilligers organiseren wekelijks Koffie & Kids. Hier kunnen ouders ervaringen met elkaar uitwisselen over opvoeden. Ondertussen kunnen de kinderen lekker spelen. Vooraf aanmelden is niet nodig.


Bert van Gerven
Zes jaar geleden is de Koffie & kids begonnen bij Olympia aan de Vlierenbroek. Momenteel zitten de kinderen met hun ouders al weer enige tijd in basisschool De Rietvink aan de Kraanvogel. De ontmoetingen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar om met elkaar te kunnen spelen. Daarnaast kunnen ouders elkaar ontmoeten en elkaar, of met behulp van de vrijwilligers (Lia, Shirley, Ulrike en Tanja), ondersteunen met vragen op elk gebied. Indien nodig kunnen de vrijwilligers de ouders doorverwijzen naar instanties, die deskundig antwoord kunnen geven op de vragen die gesteld worden.

Consultatiebureau.
Het consultatiebureau komt ook regelmatig langs om informatie te geven op het gebied van voeding en opvoeding. Koffie & Kids is daardoor leuk voor de kinderen, maar vooral informatief voor de ouders. De vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn: hoe doe ik aangifte van een gestolen of verloren portemonnee, waar kan ik taalles krijgen, hoe ga ik om met pestgedrag, enzovoort. De ouders blijven gedurende de ochtend bij de ontmoeting en blijven daarmee ook verantwoordelijk voor hun eigen kind. Het consultatiebureau stuurt regelmatig kinderen en ouders door naar de Koffie & Kids, omdat het sociaal gezien een waardevolle ontmoetingsplaats is. Het voorkomt ook, dat je als ouder blijft rondcirkelen in je eigen kringetje.

Huisbezoek
Het kan voorkomen dat er meer nodig is dan een ontmoetingsplaats en in dat geval is het ook mogelijk, dat een van de vrijwilligers op huisbezoek gaat om wat verder op problemen of vragen in te gaan.
De ochtend begint om negen uur met een inloopuurtje waarin de kinderen vrij kunnen spelen. Daarna wordt er gezamenlijk opgeruimd en juf Lia leest graag voor. Na een fruithapje kan er buiten gespeeld worden en als het regent kan er gebruik gemaakt worden van de gymzaal van basisschool De Rietvink. Om 11:00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.
E: sanne.bouw@cjgbreda.nl


juf Lia leest graag voor
Bert