Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Koploperswandeling

In het kader van het door de gemeente geïnitieerde project Breda Begroot hebben de Koplopers Haagse Beemden Breda, de organisatoren van onder meer het jaarlijkse wijkfestival, een plan uitgewerkt waarin het groene hart van de wijk, met respect voor natuur en milieu, een klein beetje wordt ontsloten, zodat de wijkbewoners meer van het natuurschoon kunnen genieten en er ontmoetingsmogelijkheden ontstaan.


Alex
Het draait voor de Koplopers om ‘verbinding en ontmoeting, als stappen naar meer cohesie en participatie. Verbinding tussen de bewoners, straten, buurten en met de stad Breda.’ Maar ze realiseren zich terdege dat het goed is om dicht bij huis te beginnen: ‘het (meer) beleefbaar maken van al het moois dat er al is in de wijk. Er is een bloeiend verenigingsleven en er is veel groen. Er zijn mooie fietspaden en waterpartijen.’ Dit alles is gelegen rondom de prachtige landgoederenzone. Echter, de buurten zijn, op een enkele doorsteek via het Wilderdpad na, nu juist door dit groene hart van elkaar gescheiden. Het groene hart vormt in diverse opzichten een groene barrière.

Doel
De Koplopers hebben zich als doel gesteld alle bewoners van de Haagse Beemden deze landgoederenzone meer te laten beleven. Een wandelpad kan hiertoe bijdragen. Ze hebben ideeën ontwikkeld over ‘een wandelrondje’ dat ook aansluit op andere water- en groenpartijen in de wijk zoals de Asterdplas, het Haagse Beemdenbos, de Bergboezem en het IJzeren Hek. Op de plaatsen waar het ‘rondje’ betreden kan worden kunnen ontmoetingsplekken ontstaan, bij voorkeur met horecavoorzieningen.

Uitkijktoren
De Koplopers omarmen het plan van oud Sint Joost studente en wijkbewoonster Melissa Vermeule waarin zij een uitkijkplatform aan de rand van het landgoed voorstelt. Op dit verhoogde plein kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en samen van een bijzonder uitzicht over de wijk genieten. De Koplopers nodigen eenieder uit om met hen ‘in gesprek te gaan over hun idee’. Zo willen ze de eerste stappen zetten naar een beleefbaar groen hart. Zij organiseren hiertoe op 24 maart en 7 april wandelingen rond de landgoederenzone, vertrek 10.30 uur vanaf ’t Kraaienest, Tweeschaar 12. Meelopen? Meldt u aan bij Joost Barendrecht: 06-20945209.