Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Van bus tot bieb


Sanne
De beginjaren


Op 22 maart 1994 opende de bibliotheek aan de Heksenakker haar deuren voor publiek. Een paar dagen eerder werd de ‘boekentempel’, zoals De Stem kopte, al officieel geopend door wethouder Wim van Fessen. Negentienduizend boeken waren er beschikbaar. Vóór de opening van de bieb werd de Haagse Beemden met behulp van een bibliotheekbus voorzien van een kleine collectie boeken. De jaren negentig stonden in het teken van de introductie van de computer. De net geopende bibliotheek Heksenakker speelde hier een belangrijke rol in. Wijkbewoners konden er kennis maken met het internet, er werden computercursussen aangeboden, en alhoewel nog in kleine aantallen, was er ook toegang tot een collectie digitale bestanden. Dat de Haagse Beemden in de jaren negentig een eigen bibliotheek kreeg was niet toevallig. Bibliotheken in Nederland waren erg populair, met 1994 als piekjaar. Een recordaantal Nederlanders was in het bezit van een bibliotheekpas: 4,59 miljoen mensen, gelijk aan ongeveer dertig procent van de bevolking. Kortom, de aanwezigheid van een bibliotheek in de wijk was van groot maatschappelijk belang.

Somber vooruitzicht?


Sindsdien is er echter sprake van een afname. In 2000 was het aantal abonnementhouders gedaald naar 27 procent, vorig jaar was dat nog maar 22 procent. De aanwezigheid van een bibliotheek lijkt inmiddels minder vanzelfsprekend geworden. In juli dit jaar sloten bibliotheekvestigingen in Breda-West, Prinsenbeek en Teteringen de deuren. De grootste concurrenten zijn de e-books. Ze zijn goedkoper dan fysieke boeken, met het bijkomende gemak dat je ze vanuit je luie stoel kunt kopen, of zelfs lenen in online bibliotheken. Dit lijkt dodelijk voor het voortbestaan van bibliotheken. Toch blijkt dat niet het geval. Er is niet zozeer sprake van een afname van waardering van de bieb, maar het gebruik ervan verandert. Mensen vullen hun vrije tijd anders in dan in de jaren negentig, met de verregaande digitalisering als belangrijkste reden. Het maatschappelijke belang dat aan bibliotheken wordt toegekend is echter nog steeds erg hoog. Zelfs mensen die zelf nooit een bibliotheek bezoeken, geven aan de aanwezigheid van een bibliotheek wel heel belangrijk te vinden.

Bieb van de Toekomst


Bovendien blijkt dat zowel het bezoekersaantal als de collectie van bibliotheek Heksenakker groeit. De belangrijkste reden hiervoor is de modernisering van de bieb. De locatie op de Heksenakker is nu een stadsdeelbibliotheek en maakt onderdeel uit van de ‘Bibliotheek van de Toekomst’. De ruimte is flink onder handen genomen, waarbij aan het veranderende maatschappelijk belang van de bieb, net als bij de opening in 1994, rekening is gehouden. Dit gebeurt door kleine aanpassingen, zoals het veranderen van openingstijden, maar ook door de collectie constant aan te vullen en aan te passen naar de vraag van de bezoekers. Een bibliotheek blijkt niet meer alleen een plaats om boeken te lezen, maar ook een werk- en studieplek en ontmoetingsplaats. Er is sinds 1994 veel veranderd, maar van de ondergang van de bibliotheek – zowel landelijk als de locatie aan de Heksenakker – is nog lang geen sprake.

Met dank aan Claudia van de Velde, Nieuwe Veste.

leeg