Haagse Beemde Nieuws
HBNieuws
HBNieuws
;
;

Jeugdcriminaliteit en Stichting Halt

De tijden van Pietje Bel liggen al enige tijd achter ons. Als hij in deze tijd geleefd had, dan was hij waarschijnlijk in contact gekomen met Stichting Halt. Halt staat voor Het ALTernatief en is een instantie, die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. Zo kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.


Bert
De eerste regionale Halt-vestiging is opgezet in 1981 in Rotterdam. De ervaring was, dat het vervolgen van eenvoudige delicten vaak op niets uitliep en een onevenredig groot beroep deed op de bureaucratie. Bovendien is het opvoedkundig gezien niet goed om een jongere pas na een procedure van een half jaar of langer met de gevolgen van zijn of haar daad te confronteren. Een Halt-straf heeft meer effect. Het voordeel voor de gestrafte jongere is, dat er geen strafblad wordt opgemaakt.Eveline Huisman, Communicatieadviseur Stichting Halt vertelt: “Jongeren die bij ons komen krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en hun ouders. De jongeren moeten excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag. We geven een vijftal voorlichtingen op scholen over online veiligheid, jeugdcriminaliteit, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling en een veilige publieke taak. Maar we geven dus geen specifieke voorlichting over ronselpraktijken, al kan het wel zo zijn, dat het onderwerp langs komt in bijvoorbeeld de voorlichting over jeugdcriminaliteit.”Het is belangrijk, dat ouders aanwezig zijn bij de gesprekken en hun kind begeleiden bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. Ouders van minderjarige jongeren die een delict hebben gepleegd, moeten ook hun handtekening zetten onder de afspraken met Halt. Zo helpen ouders hun kind ervoor te zorgen dat hij geen strafbare feiten meer pleegt.

Halt ondersteunt, indien nodig, ouders tijdelijk in hun rol van opvoeder. Bijvoorbeeld door kortlopende opvoedingsondersteuning aan te bieden.

De naam Stichting Halt dekt dus precies de doelstellingen van de stichting: een alternatief bieden voor aanraking met het openbaar ministerie. Het voorkomen van recidive en het betrekken van de omgeving bij de jongeren om hierbij behulpzaam te zijn.

Meer informatie:

W: halt.nl
leeg